Samenklank Praktijk voor Klankmassage en Narratief counselen

Ga naar de inhoud

Samenklank
praktijk voor Klankmassage-Therapie
en Narratief Counselen.


Samenklank
                                    

Samen                         
      

           
Klank

Is het harmonisch doen samengaan.

Is het samen klinken.

Is bij elkaar, als een geheel beschouwd,
tot een geheel verenigen, met elkaar in verband.

Is het geluid. Geluid is trillende beweging van de lucht.
Is hoorbaar geworden trilling.
Trilling brengt lucht, water en je lichaam tot resonantie, tot meetrillen
.

Terug naar de inhoud